Radoniów

Radoniów

Wieś na Dolnym Śląsku w gminie Lubomierz. Leży 3 km w linii prostej na zachód od Lubomierza w centralnej części Wzniesień Radoniowskich będących mikroregionem Pogórza Izerskiego, na południowo-zachodnich zboczach Głębca, nad potokiem będącym lewym dopływem Młyńskiej Strugi. Podobnie jak pobliski Chmieleń, leży na trasie z Jeleniej Góry do Zgorzelca (granica z Niemcami). Przez Radoniów przebiega linia kolejowa nr 274 relacji Wrocław Świebodzki – Zgorzelec/Görlitz.

Kopalnia uranu

W 1952 roku we wschodniej częsci wsi na zboczu góry Głębiec (421,5 m n.p.m.) odkryto bogate złoża rudy uranu. Bezzwłocznie podjęto decyzję o rozpoczęciu wydobycia w ramach Rejonu II Zakładów Przemysłowych R-1 w Kowarach. Intensywna eksploatacja trwała do 1963 roku do momentu całkowitego wyczerpania złóż. Na terenie kopalni istniały dwa szyby o głębokości 127 i 280 metrów a całkowita długość chodników wynosiła 22,7 km. Podczas 11 lat pracy kopalni wydobyto ponad 344 tony rudy uranu. Po zamknięciu kopalni szyby zasypano materiałem zalegającym na hałdach.

Obecnie (2017 r.) teren jest ogólnodostępny i poza ukształtowaniem w postaci niewielkich hałd porośniętych drzewami oraz pozostałościami betonowych fundamentów brak konkretnych śladów po działalności. Na teren kopalni prowadzi droga gruntowa z Radoniowa. Teren jest wykorzystywany do nielegalnego wyrzucania odpadów. Poza starymi pralkami czy gruzem można również zauważyć ślady działalności poszukiwaczy przygód w postaci większych i mniejszych wykopów. Na terenie kopalni są zlokalizowane skrytki geocache.

Warto zobaczyć

● Pomnik przyrody:  Na szczycie góry Głębiec rośnie lipa o obwodzie pnia wynoszącym 6 metrów,
● We wsi zachowane budynki murowano-szachulcowe z przysłupami,
● Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, z lat 1881-1884,
● Pomnik ofiar I wojny światowej,
● Unikatowe kapliczki i figury przydrożne,

Dzięki działalności pszczelarzy i mieszkańców w Radoniowie funkcjonuje wioska tematyczna „Miodowe Wzgórza” stworzona przez stowarzyszenie „Wiemy czego chcemy„.

Noclegi

● 

Komunikacja

Dzięki położeniu przy głównej drodze Chmieleń jest dobrze skomunikowany ze Zgorzelcem, Lubaniem i Jelenią Górą. Najbliższe czynne stacje kolejowe na trasie Jelenia Góra – Lubań znajduje się w Gryfowie Śląskim i Młyńsku.
Aktualne godziny odjazdów.

Szlaki turystyczne

Przez Radoniów nie przebiegają znakowane szlaki turystyczne. Najbliższe znajdują się w Proszówce i Lubomierzu.

Najbliższe znakowane szlaki rowerowe przebiegają przez Krzewie Wielkie, Chmieleń i Lubomierz.
Mapa szlaków rowerowych.

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa